Εταίροι

image

Επιδιώκουμε την Αριστεία

από το 2017

Εδώ έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα σχολεία και τις επιχειρήσεις που εργάζονται έτσι ώστε το guidEU να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για το μέλλον των παιδιών μας. Κύπρος, Πολωνία, Ισπανία και Τουρκία.
Τέσσερις χώρες μαζί για τον ίδιο σκοπό: Ανάπτυξη μελλοντικής σταδιοδρομίας μέσω εξατομικευμέvου συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου OIC Poland

Ewelina Iwanek

Διευθύνων Σύμβουλος Akdeniz

Ahmet

Διευθύνων Σύμβουλος Eurosuccess

Giorgios Giorgakis

Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Atocha Betanzos

Mary Mariño

Διευθυντής Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Deblinie

Roman Bytniewski

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Σχολείου Highgate

Antreas Antreou

Ι ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

OIC Πολωνίας - Συντονιστής Έργου

Πολωνίας

Πολωνία Το Ίδρυμα OIC Πολωνίας είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στο Lubelskie Voivodship. Ο βασικός στόχος του Ιδρύματος OIC Πολωνίας είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής και επιτυγχάνονται μέσω: • μοναδικών λύσεων κατάρτισης (μαθήματα, σεμινάρια , συνέδρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εθνικά και διεθνή προγράμματα – Erasmus +) • εμπορικές προσφορές υπηρεσιών κατάρτισης • εγκεκριμένα μαθήματα, προγράμματα κατάρτισης και MBA, μεταπτυχιακές σπουδές • Ταμείο Δανεισμού που συμβαδίζει με την εποχή, το Ίδρυμα προσφέρει μοναδικά προγράμματα κατάρτισης, συνδυάζοντας την τυπική μάθηση με το mentoring, προγράμματα καθοδήγησης για την παροχή των πιο αποτελεσματικών διαθέσιμων λύσεων επαγγελματικής εξέλιξης. Τα καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας, η επαγγελματική καθοδήγηση, τα εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης, οι επιχειρηματικές προσεγγίσεις συμπληρώνουν τη διαδικασία διδασκαλίας, γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακής μελέτης και εργασίας, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες απασχολησιμότητας και επιχειρηματικές συμπεριφορές. Το εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματικών και ακαδημαϊκών εταίρων σε όλη την Ευρώπη και η συνεργασία με Πανεπιστήμια, σχολεία, εταιρείες, οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς, επιτρέπει στο Ίδρυμα να εντοπίζει και να μεταφέρει τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων και να αναπτύσσει τα καλύτερα σχέδια βελτίωσης για την περιφέρεια Lubelskie.

Ιστοσελίδα: http://www.oic.lublin.pl/

 

 

AkdenizİlçeMilliEğitimMüdürlüğü

Τουρκία

Η AkdenizİlçeMilliEğitimMüdürlüğü (Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Akdeniz) είναι μια τοπική Εκπαιδευτική Αρχή στην πόλη Μερσίνα της Τουρκίας. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης στην περιοχή Akdeniz. Διαχειριζόμαστε την εκπαίδευση σε 130 σχολεία με 3671 εκπαιδευτικούς για 67000 μαθητές. Στο συγκεκριμένο οργανισμό εργάζονται 69 υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων, αναπληρωτών διευθυντών και διευθυντών. Εκτός από δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης, σχεδιάζουμε επίσης έργα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 2000 μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες διαφόρων προγραμμάτων . Το 2015, έχουμε ολοκληρώσει ένα Ευρωπαϊκό έργο Εταιρικής Συνεργασίας σχετικά με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Η ομάδα που υλοποιεί τα έργα αποτελείται από εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικοί πληροφορικής και τεχνικό προσωπικό που εργάζονται για την οργάνωση. Εκτός από τα σχολεία έχουμε επίσης ένα Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ένα Κέντρο Καθοδήγησης και Συμβουλευτικής.

Ιστοσελίδα: http://akdeniz.meb.gov.tr/

Ιδιωτικό Σχολείο Highgate

Κύπρος

Το ιδιωτικό σχολείο Highgate ιδρύθηκε το 1991. Βρίσκεται σε μια καταπράσινη και ήσυχη περιοχή, δέκα λεπτά έξω από το κέντρο της Λευκωσίας, στην Κύπρο. Σε αυτό το ασφαλές και όμορφο περιβάλλον παρέχουμε εκπαίδευση σε παιδιά από την ηλικία των δύο μέχρι δεκαοκτώ ετών. Τα παιδιά μας προέρχονται από πολλές χώρες, δίνοντας στο σχολείο ένα πολιτιστικό μίγμα που αντανακλά τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Το όραμά του σχολείου είναι κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας να έχει την ευκαιρία να μάθει, να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να γιορτάσει τις ικανότητές του, τις πολιτιστικές θρησκείες και παραδόσεις του. Ενθαρρύνουμε το σεβασμό και την ανοχή όλων των πολιτισμών και προωθούμε την ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της ταυτότητας και της διαφορετικότητας στο σχολείο μας. Το πρόγραμμα σπουδών αντανακλά την πολιτισμική πολυμορφία στην οποία ανήκουν οι μαθητές μας και οι οποίοι μετά θα γίνουν ενήλικες. Προτεραιότητα μας είναι να δοθεί σε όλους τους μαθητές η ευκαιρία να αναγνωρίσουν την ισότητα, την αξία και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων από τους δικούς τους και άλλους πολιτισμούς μέσα από ένα ευρύ και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ευαισθησία στους μαθητές μας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φροντίδας, μέσα στην οποία διερευνάται η ποικιλομορφία και η ταυτότητα των πολιτιστικών πεποιθήσεων, παραδόσεων και αξιών. Πιστεύουμε ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πολύτιμη για όλα τα παιδιά έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να συμμετάσχουν σε μια όλο και πιο ποικιλόμορφη κοινωνία. Τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετείχαμε σε ένα έργο Comenius, σε τρία προγράμματα Erasmus + KA2 και ένα πρόγραμμα Erasmus + KA1, όπου είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς και μαθητές από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Αγγλία, η Εσθονία , η Γερμανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Πολωνία.

Ιστοσελίδα: http://www.highgateschool.ac.cy/

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W DĘBLINIE

Πολωνία

Το σχολείο μας ιδρύθηκε περίπου πριν από 90 χρόνια και έχει ανακαινισθεί, έχει εκμοντερνιστεί και εφοδιαστεί με νέες τεχνολογίες. Το σχολείο βρίσκεται σε μια μικρή πόλη, το Ντέπλιν, με πληθυσμό περίπου 18,000 και βρίσκεται στα 70 χμ από το Λούμπλιν και στα 100 χμ από τη Βαρσοβία, δίπλα στον ποταμό Βιστούλα. Το Ντέπλιν είναι γνωστό για την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας και το στρατιωτικό του αεροδρόμιο. Υπάρχουν 184 μαθητές στο δημοτικό, 183 στο γυμνάσιο και 193 στο λύκειο. Το δημοτικό ξεκινά με την προσχολική εκπαίδευση, σε ηλικία 6 χρονών και τελειώνει στην ηλικία των 12. Οι μαθητές διδάσκονται Πολωνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, Επιστήμη, Ιστορία, Υπολογιστές, Τέχνη, Μουσική και Γυμναστική. Το γυμνάσιο είναι για μαθητές ηλικίας 13-15. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα όπως Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, Ξένες Γλώσσες (Γερμανικά ή Ρωσικά ). Οι μαθητές εξετάζονται στα Πολωνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία και σε μία ξένη γλώσσα. Το λύκειο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 16-19. Οι μαθητές επιλέγουν μαθήματα με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία παρακάθονται στις τελικές εξετάσεις MATURA.

Ιστοσελίδα: http://www.lo.deblin.pl/

Eurosuccess

Κύπρος

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, παρέχει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται στις ανάγκες των μοντέρνων Κυπριακών εταιρειών, ειδικά σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας. Η Eurosuccess αναγνώρισε, από τις αρχές της λειτουργίας της την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς θέτοντας μεγάλη έμφαση στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, η Eurosuccess προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών προς το Κυπριακό δημόσιο, όπως επίσης και στον Ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ξεκίνησε να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχέδια, μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασισμένο στην προηγούμενη εμπειρία του ιδρυτή της. Η Eurosuccess εξειδικεύεται στις δραστηριότητες διάχυσης. Η Eurosuccess στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην ανάπτυξη της ομάδας της, η οποία θα δώσει την ευκαιρία να βελτιώσει τον επιστημονικό τομέα των γνώσεών της. Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting έχει εκτεταμένη εμπειρία όσον αφορά το συντονισμό και διαχείριση ερευνητικών Ευρωπαϊκών έργων. Με βάση τα πιο πάνω, η Eurosuccess Consulting συμμετέχει σε κοινοπραξίες και υποστηρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επιθυμητή έγκριση και κατόπιν, την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων προτάσεων. Επίσης, η εταιρεία συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα συνεργατών (ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κτλ), από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, που σε οποιαδήποτε στιγμή είναι ικανοί να στηρίξουν και να βοηθήσουν σε οποιοδήποτε αίτημα, εξαρτάται πάντα από τη φύση και τις ανάγκες της κάθε πρότασης ξεχωριστά.

Ιστοσελίδα: http://www.eurosc.eu/

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen - Atocha Betanzos

Ισπανία

Το CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen – Atocha Betanzos είναι ένα μικρό σχολείο με 30 εκπαιδευτικούς και 353 μαθητές (ηλικίες από 3 μέχρι 18), το οποίο βρίσκεται στο Μπετάνθος, ένα μικρό χωριό περίπου 13000 κατοίκων στη Γαλικία (της βορειοδυτικής Ισπανίας). Το υπόβαθρο των οικογενειών των μαθητών μας είναι χαμηλής/μεσαίας τάξης, και το μέσο εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι επίσης μέτριο προς χαμηλό. Ο μέσος όρος των μαθητών μας ήταν μεσαίου οικονομικού επιπέδου, όμως λόγω της κρίσης στη χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε πλέον πολλές οικογένειες με άνεργους γονείς και αυτό έχει δημιουργήσει αρνητική επιρροή σε σχέση με τα κίνητρα των μαθητών μας : δεν μπορούν να δουν ένα ξεκάθαρο μέλλον για τους ιδίους, κάτι που έχει επιδεινωθεί δραματικά από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στους νέους από την οποία η χώρα μας υποφέρει. Το σχολείο διαθέτει κάποιες ευκαιρίες συνεργασίας με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία, και πιστεύουμε ότι η συμμετοχή του σχολείου μας σε τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί να επηρεάσει θετικά και το κύρος του σχολείου, αλλά και τα κίνητρα των παιδιών. Για εμάς είναι σημαντικό οι μαθητές μας να μοιράζονται εμπειρίες με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία, να ζουν την πραγματικότητα άλλων μαθητών σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, και πάνω απ’όλα να συνεργάζονται. Το σχολείο μας δουλεύει σκληρά, προσπαθώντας να καθιερώσει αυτόν τον καινοτόμο τρόπο εργασίας : τη συλλογική εργασία. Πρόσφατα έχουμε γίνει ένα «πολύγλωσσο» σχολείο, δουλεύοντας με το σύστημα CLIL. Αν και είμαστε ένα μικρό σχολείο, το προσωπικό μας είναι πολύ εργατικό, προσπαθώντας πάνω απ’όλα να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τους μαθητές μας, το οποίο αποτελεί και τον τελικό μας στόχο.

Ιστοσελίδα: http://www.atochabetanzos.com

This post is also available in: plpolski (Πολωνικα)enEnglish (Αγγλικα)esEspañol (Ισπανικα)trTürkçe (Τουρκικα)