Poznaj partnerów

image

Dążenie do doskonałości

od 2017

Tutaj masz okazję poznać szkoły i organizacje, które współpracują, aby guidEU stało się silnym narzędziem dla przyszłości naszych dzieci.
Cypr, Polska, Hiszpania i Turcja. Cztery kraje z tym samym celem: Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe.

Ludzie

Doskonałość

Prezes Zarządu Fundacji OIC Polska

Ewelina Iwanek

Główny Dyrektor Akdeniz

Ahmet

Dyrektor Zarządzający Eurosuccess

Giorgios Giorgakis

Psycholog Edukacyjny Atocha Betanzos

Mary Mariño

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Roman Bytniewski

Koordynator Szkoły Highgate ds. projektu Erasmus+

Antreas Antreou

Partnerzy Projektu

OIC Poland - Koordynator Projektu

Polska

Fundacja OIC Polska jest jedną z wiodących organizacji szkoleniowych działających w województwie lubelskim. Głównym celem Fundacji OIC Polska jest zapobieganie bezrobociu i wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację programów edukacyjnych i doradczych oraz usług wsparcia, skierowanych w znacznej mierze do MŚP w regionie poprzez: • unikalne rozwiązania w zakresie szkoleń (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, projekty krajowe i międzynarodowe – Erasmus +) • komercyjne oferty usług szkoleniowych • akredytowane kursy, szkolenia i MBA, studia podyplomowe • Fundusz Pożyczkowy. Fundacja oferuje unikalne szkolenia, łącząc naukę formalną z mentoringiem, programy coachingowe w celu zapewnienia najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie rozwoju zawodowego. Innowacyjne narzędzia nauczania, doradztwo zawodowe, indywidualne programy szkoleniowe, podejście zorientowane na biznes uzupełnia proces nauczania, łącząc lukę między studiami uniwersyteckimi a pracą, pomagając uczestnikom w rozwijaniu umiejętności zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych. Rozbudowana sieć partnerów profesjonalnych i akademickich w Europie oraz współpraca z uczelniami, szkołami, firmami, organizacjami z różnych sektorów pozwala Fundacji na identyfikację i przekazywanie najlepszych praktyk wśród jednostek biznesowych oraz opracowanie najlepszych planów rozwoju dla województwa lubelskiego.

Strona internetowa: http://www.oic.lublin.pl/

 

 

AkdenizİlçeMilliEğitimMüdürlüğü

Turcja

AkdenizİlçeMilliEğitimMüdürlüğü (Rejonowy Departament Edukacji) jest lokalnym organem ds. Edukacji w Mersin w Turcji. Organizacja odpowiada za planowanie i zarządzanie edukacją na wszystkich poziomach w rejonie Akdeniz. Prowadzimy edukację w 130 szkołach z 3671 nauczycielami dla 67 000 studentów. Organizacja współpracuje z 69 pracownikami (ekspertami, zastępcami menedżerów i szefami). Oprócz formalnych działań edukacyjnych prowadzimy również projekty na poziomie lokalnym i europejskim. Każdego roku co najmniej 2000 studentów zajmuje się działaniami projektowymi. W 2015 r. zakończyliśmy projekt partnerstwa europejskiego na temat przedsiębiorstwa społecznego. Nasz zespół projektowy składa się z nauczycieli. W organizacji pracują również nauczyciele IT oraz personel techniczny. Oprócz szkół, mamy również Centrum Edukacji dla Dorosłych oraz Centrum Doradztwa Zawodowego.

Strona internetowa: http://akdeniz.meb.gov.tr/

Highgate School

Cypr

Szkoła Highgate została założona w 1991 roku, jest położona na zielonym I cichym teranie, dziesięć minut drogi od głównego miasta Nicosia, na Cyprze. W tym bezpiecznym i pięknym otoczeniu opiekujemy się dziećmi w wieku od dwóch do osiemnastu lat. Nasze dzieci pochodzą z wielu krajów, nasza szkoła jest więc mieszanką kulturową, która odzwierciedla świat, w którym żyjemy. Wizja naszej szkoły polega na tym, że każdy członek wspólnoty szkolnej musi mieć możliwość uczenia się, zrozumienia i uszanowania wartości, religii i tradycji kulturowych własnych i innych osób. Zachęcamy do szacunku i tolerancji wszystkich kultur oraz promujemy świadomość i akceptację podobieństwa i różnorodności w naszej szkole. Program nauczania odzwierciedla różnorodność kulturową, do której należą nasi uczniowie. Naszym priorytetem jest, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość uznania równości, wartości i godności ludzi z własnej i innych kultur za pomocą szerokiego programu nauczania. Staramy się rozwijać wrażliwe, świadome postawy wśród naszych uczniów, tworząc troskliwą atmosferę, w której zbadano różnorodność i wspólność kulturowych przekonań, tradycji i wartości. Uważamy, że edukacja międzykulturowa jest cenna dla wszystkich dzieci i umożliwia funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie. W ciągu ostatnich pięciu lat uczestniczyliśmy w jednym projekcie Comenius, trzech projektach Erasmus + KA2 i jednym projekcie Erasmus + KA1, gdzie mieliśmy okazję poznać i współpracować z nauczycielami i studentami z różnych krajów europejskich, takich jak Hiszpania, Turcja, Rumunia, Anglia, Estonia , Niemcy, Francja, Węgry, Włochy, Słowenia, Austria, Bułgaria, Łotwa i Polska.  

Strona internetowa: http://www.highgateschool.ac.cy/

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W DĘBLINIE

Polska

Nasza szkoła powstała prawie 90 lat temu i została odnowiona, zmodernizowana i wyposażona w nowe technologie. Szkoła mieści się w małym miasteczku Dęblin o liczbie mieszkańców około 18 000, 70 km od Lublina i 100 km od Warszawy, nad Wisłą. Dęblin słynie z Akademii Wojskowej i lotniska wojskowego. W szkole podstawowej jest 184 uczniów, 183 uczniów gimnazjum i 193 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła podstawowa zaczyna się nauczaniem przedszkolnym w wieku 6 lat i kończy w wieku 12 lat. Dzieci uczą się języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, nauki, historii, informatyki, sztuki, muzyki i wychowania fizycznego. Szkoła średnia jest dla uczniów w wieku od 13 do 15 lat. Uczniowie uczą się nowych przedmiotów: fizyki, chemii, biologii, geografii, języków obcych (niemiecki lub rosyjski). Egzamin końcowy jest z języka polskiego, matematyki, historii, geografii i języka obcego. Szkoła ponadgimnazjalna jest przeznaczona dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Uczniowie wybierają przedmioty, które zdają na końcowym egzaminie maturalnym.

Strona internetowa: http://www.lo.deblin.pl/

Eurosuccess

Cypr

Eurosuccess Consulting, dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców, dostarcza kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw na Cyprze, szczególnie w takich dziedzinach jak innowacje i technologia. EUROSUCCESS na jednym z pierwszych etapów swojej działalności wskazał na potrzebę nawiązania więzi między gospodarką Cypru a szerzej pojętym rynkiem europejskim i kładł duży nacisk na wykorzystanie potencjałów powstałych w wyniku przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej. Dzisiaj EUROSUCCESS oferuje wiele usług zarówno dla sektora publicznego, jak i dla sektora prywatnego na Cyprze. Zaczął też aktywnie uczestniczyć w programach międzynarodowych, poprzez ugruntowaną sieć partnerów za granicą, opierając się na ich doświadczeniach. EUROSUCCESS ma na celu stałą poprawę oferowanych usług, a także rozwój zespołu, który będzie okazją do wzmocnienia wiedzy naukowej. Ponadto Eurosuccess Consulting posiada bogate doświadczenie w zakresie koordynacji i zarządzania europejskimi projektami badawczymi. Na podstawie których, Eurosuccess Consulting uczestniczy w konsorcjum i popiera zatwierdzenie oraz skuteczne wdrożenie takich propozycji. Ponadto firma jest związana z szeroką gamą partnerów (instytucje badawcze i przedsiębiorstwa, uniwersytety, organizacje non-profit itp.) z różnych krajów UE, którzy w każdej chwili mogą wspierać wnioski, w zależności od charakteru i potrzeby każdego wniosku indywidualnie.

Strona internetowa: http://www.eurosc.eu/

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen - Atocha Betanzos

Hiszpania

CPR Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen to mała szkoła z 30 nauczycielami i 353 uczniami (od 3 do 18 lat) położona w Betanzos, małej wiosce około 13000 mieszkańców w Galicji (północno-zachodnia część Hiszpanii). Rodziny naszych uczniów pochodzą z klas średnich a ich przeciętny poziom wykształcenia jest również średni lub niski. Poziom ekonomiczny naszych uczniów był średni, ale z powodu kryzysu, jaki dotknął nasz kraj przez ostatnie 5 lat, mamy teraz wiele rodzin z dużą liczbą bezrobotnych rodziców, co w konsekwencji miało negatywny wpływ na ambicje naszych uczniów: nie widzą jasnej przyszłości dla siebie, dramatycznie pogłębionej przez wysokie stopy bezrobocia wśród młodzieży. W naszej sytuacji szkoła ma kilka możliwości współpracy z innymi szkołami europejskimi i mocno wierzymy, że uczestnictwo naszej instytucji w tego rodzaju projektach może mieć pozytywny wpływ zarówno na prestiż szkoły, jak i na motywację naszych dzieci: Dzielenie się doświadczeniami z innymi szkołami europejskimi, życiem innych uczniów w innych krajach europejskich, a przede wszystkim poprzez pracę zespołową. Nasza szkoła ciężko pracuje nad tym innowacyjnym sposobem pracy: pracy zespołowej. Ostatnio staliśmy się szkołą „wielojęzyczną”, pracując z systemem CLIL. Chociaż jesteśmy małą szkołą, nasi pracownicy są bardzo pracowici, przede wszystkim, aby uzyskać wszystko, co najlepsze dla naszych uczniów, to nasz główny cel.

Strona internetowa: http://www.atochabetanzos.com

This post is also available in: enEnglish (angielski)elΕλληνικα (grecki)esEspañol (hiszpański)trTürkçe (turecki)