Rozpoczął się pilotaż głównych rezultatów projektu